20-lecie Gdańskiej Fundacji Oświatowej
  

 

 

 

Nadanie imienia prof. Roberta Głębockiego obserwatorium astronomicznemu Gdańskich Szkół Autonomicznych

2009-09-01

Dnia 30 sierpnia 2009 o godz. 11 w siedzibie Gdańskiej Fundacji Oświatowej i Gdańskich Szkół Autonomicznych, przy ul. Osiek 11/12 odbyły się uroczystości związane z 20 rocznicą założenia Gdańskiej Fundacji Oświatowej połączone z uroczystością nadania imienia prof. Roberta Głębockiego nowo uruchomionemu obserwatorium astronomicznemu przy Gdańskich Szkołach Autonomicznych.  

Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili nas: Anna Zielińska-Głębocka, żona profesora Głębockiego oraz córki i wnuczka. W obchodach jubileuszu udział wzięli także m.in.: Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej, Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska, Maciej Płażyński – poseł na Sejm RP, Ewa Kamińska – Zastępca Prezydenta ds. społecznych Elżbieta Wasilenko – Pomorski Wicekurator Oświaty, a także przedstawiciele środowiska nauki z Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego oraz z Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Swą obecnością zaszczycił nas również prof. Antoni Stawikowski, wieloletni przyjaciel prof. Głębockiego, który wygłosił laudację o prof. Głębockim.

Podczas uroczystości m.in. została odsłonięta tablica upamiętniająca nadanie imienia prof. Roberta Głębockiego obserwatorium astronomicznemu Gdańskich Szkół Autonomicznych. Zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzić nowo otwarte obserwatorium, podziwiano bogate wyposażenie obserwatorium oraz możliwości zgromadzonego w nim sprzętu.
Na zakończenie uroczystości p. Przemysław Rudź wygłosił krótki wykład popularnonaukowy pt.: „Amatorska fotografia - klucz do wrót Wszechświata”.

 

   

 
 

WYNIKI KONKURSU


Komisja konkursowa przyznała następujące miejsca:

1. miejsce - Zbigniew Pankowski (praca pisemna)
2. miejsce - Mikołaj Tabaro (praca pisemna)
3. miejsce - Ryszard Soja (prezentacja multimedialna)
                       Radosław Świątkiewicz (praca plastyczna)
WyróżnieniaKrzysztof Nieznalski (praca plastyczna),
                          Katarzyna Król (praca plastyczna)
 
 
 
 
 
 4 czerwca 2009 roku rozpoczęliśmy świętowanie 20-lecia Gdańskiej Fundacji Oświatowej i Gdańskich Szkół Autonomicznych. Na elewacji naszego budynku pojawił się baner upamiętniający założenie naszej instytucji.
Wprawdzie dopiero 12 lipca 1989 roku został podpisany przez fundatorów - założycieli akt notarialny o ustanowieniu Gdańskiej Fundacji Oświatowej, ale od lutego 1989 roku trwały już intensywne przygotowania zmierzające do założenia Fundacji i pierwszej niepublicznej szkoły w regionie gdańskim - Gdańskiego Liceum Autonomicznego.


LISTA PRAC NADESŁANYCH NA KONKURS


Prace nadesłane do Gdańskiej Fundacji Oświatowej:

Prezentacja multimedialna:

  • Ryszard Soja, uczeń kl. II B  Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum

Prace pisemne:

  • Zbigniew Pankowski, nauczyciel Sopockich Szkół Autonomicznych
  • Mikołaj Tabaro, uczeń kl. I BCh  Gdańskiego Liceum Autonomicznego

Prace plastyczne:

  • Katarzyna Król, uczennica kl. II BCh  Gdańskiego Liceum Autonomicznego
  • Krzysztof Nieznalski, uczeń kl. I C  Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum
  • Radosław Świątkiewicz, uczeń kl. II A  Gdańskiego Autonomicznego Gimnazjum

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w II połowie czerwca.

 

 

ZARZĄD

GDAŃSKIEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ

z okazji 20 rocznicy założenia Fundacji

ogłasza następujące konkursy:1. HISTORIA GDAŃSKIEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ

Forma prac dowolna

2. HISTORIA BUDYNKÓW GDAŃSKIEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ (budynki Gdańskich Szkół Autonomicznych)

Forma prac dowolna


WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSACH:
1. W konkursach mogą wziąć wszystkie zainteresowane osoby
2. Prace w zamkniętych kopertach należy złożyć w sekretariacie Gdańskiej Fundacji Oświatowej do dnia 30 kwietnia 2009 roku

WYNIKI KONKURSU:
Zostaną ogłoszone w II połowie czerwca 2009 roku oraz powtórnie podczas Jubileuszu 20-lecia Gdańskiego Liceum Autonomicznego

NAGRODY:
Dla najlepszych prac przewidziane są cenne nagrody rzeczowe

ZARZĄD
GDAŃSKIEJ FUNDACJI OŚWIATOWEJ
Bożena Pawlak
Dorota Granoszewska – Babiańska
Dorota Zagrodzka